Om JocemaOm Jocema

Jocema Vård AB grundades 1986 och är ett bemanningsföretag för läkare.
Vi förser vårdcentraler, jourcentraler och akutvårdsenheter runt om i Sverige med läkare.

För närvarande har vi flest uppdrag i Västra Götalandsregionen där vi har vårt säte, men vi har även uppdrag i övriga delar av Sverige.

Vår långa erfarenhet inom branschen har medfört att vi har ett brett kontaktnät både bland uppdragsgivare och uppdragstagare. Genom att hålla hög kvalitet samt att ge god service och kontakt arbetar vi för att ha goda relationer med våra samarbetspartners.

Inom företagets administration arbetar fem personer. Företaget är sedan 2011 ISO-certifierat.


 


Vår målsättning är att snabbt tillhandahålla kvalificerad personal till vårdcentraler, sjukhus och företagshälsovård.

  • Vi söker uppdrag inom primärvården samt länssjukvården
  • Vi är alltid intresserade av kvalificerade läkare

 

 

Arbetsmiljö

En god och säker arbetsmiljö är viktigt för Jocema Vård AB.
Målsättningen är att ha en stimulerande arbetsplats för alla medarbetare samtidigt som verksamheten är fri från skador och faror. Då faror och risker för ohälsa i arbetet uppmärksammas skall de åtgärdas effektivt.
Vi följer regelbundet upp att de rutiner vi har efterlevs samt förbättrar vid behov rutinerna.
Vi har rutiner för att utreda ohälsa, olycksfall och tillbud.

 

Våra värderingar

Sedan starten 1986 har vi strävat efter att hålla en hög kvalitet avseende våra uppdragstagare. Genom uppföljning och kvalitetskontroll ser vi till att våra medarbetare håller hög kompetens, professionalism och inte minst en god social förmåga. Just social kompetens och respekt för övrig personal och kollegor är något vi värdesätter och ser är nödvändigt för den här formen av uppdrag, korta som långa.


Är du en läkare som söker sysselsättning eller en vårdgivare som behöver kalificerad personal, tveka inte att kontakta oss för ett samtal!

JOCEMA Vård AB - bemannar din verksamhet