Anlita oss

Rekrytera personal på kort eller lång sikt. Jocema Vård hjälper dig att hitta rätt bemanning utifrån dina behov.

Vi har sedan 1986 erfarenhet av att bemanna vård- och jourcentraler med framför allt läkare.

Den långa tiden i branschen har lett till ett brett kontaktnät både bland vårdgivare och personal. Vi har ett stort antal läkare, sjuksköterskor och undersköterskor registrerade i företaget och som utför uppdrag åt oss.
I rekryteringen strävar vi efter att anställa personal med hög medicinsk kompetens och social förmåga. Vi följer vid nyaställning en nogrann rutin med kontroll av legitimation hos socialstyrelsen, kontroll hos IVO avseende eventuella disciplinåtgärder och kontakt med referenser.

Vi gör alltid vårt yttersta för att snabbt hitta rätt personal och nå en kostnadseffektiv lösning för dig.

 

OBS! Just nu tar vi inga nya uppdrag.

JOCEMA Vård AB - bemannar din verksamhet